Cơ Sở Dữ Liệu

Hướng dẫn thực hiện dạng chuẩn 3NF

Hướng dẫn thực hiện dạng chuẩn 3NF: Đây là một hướng dẫn rất ngắn gọn giành cho những người mới bước vào lĩnh vực chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Vì rất khó để dễ tả bằng lời nên ta dùng nhiều nhất có thể các hình ảnh biểu đồ. Để trình bày các quy …

Hướng dẫn thực hiện dạng chuẩn 3NF Read More »

Giáo trình lý thuyết thông tin

Giáo trình lý thuyết thông tin: Giáo trình này sẽ cung cấp cho người đọc những khối kiến thức cơ bản của lý thuyết thông tin như: Độ do lượng tin (Measure of Information), Sinh mã tách được (Decypherable Coding), Kênh truyền tin rời rạc không nhớ (Discrete Memoryless Channel) và Sửa lỗi trên kênh …

Giáo trình lý thuyết thông tin Read More »

Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống

Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống trình bày khái niệm về hệ thống thông tin quản lý, các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống, phân tích hiện trạng, phân tích ý niệm dữ liệu và các phương pháp mô hình hóa, mô hình hóa dữ liệu bằng phương pháp …

Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống Read More »

Giáo trình PTTKHT – chương 5 – Mức vật lý của HTTT

Giáo trình PTTKHT – chương 5 – Mức vật lý của HTTT: Ở mức tổ chức, khi xem xét mô hình cơ sở dữ liệu thực chất chúng ta chỉ quan tâm đến cấu trúc lô gic của dữ liệu. Cấu trúc đó được thể hiện một cách độc lập với máy tính và các …

Giáo trình PTTKHT – chương 5 – Mức vật lý của HTTT Read More »

Giáo trình PTTKHT – chương 4 – Mô hình tổ chức của HTTT

Giáo trình PTTKHT – chương 4 – Mô hình tổ chức của HTTT: Mô hình tổ chức của một hệ thống thông tin được thiết lập từ hai mô hình liên quan đến nhau là mô hình tổ chức về dữ liệu và mô hình tổ chức về xử lý. Mô hình tổ chức về …

Giáo trình PTTKHT – chương 4 – Mô hình tổ chức của HTTT Read More »

Giáo trình PTTKHT – chương 3 – Mô hình quan niệm của hệ thống thông tin

Nội dung giáo trình PTTKHT – chương 3 – Mô hình quan niệm của hệ thống thông tin gồm giới thiệu về mô hình quan niệm, mô hình thực thể-mối quan hệ, mối quan hệ giữa các tập thực thể, một vài nhận xét để rà soát lại mô hình ER, mô hình quan niệm …

Giáo trình PTTKHT – chương 3 – Mô hình quan niệm của hệ thống thông tin Read More »