Hệ Điều Hành

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 9 – Hệ thống tập tin

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 9 – Hệ thống tập tin: Đối với hầu hết người dùng, hệ thống tập tin là diện mạo dễ nhìn thấy nhất của hệ điều hành. Nó cung cấp cơ chế cho việc lưu trữ trực tuyến và truy xuất dữ liệu, chương trình của hệ …

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 9 – Hệ thống tập tin Read More »

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 8 – Bộ nhớ ảo

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 8 – Bộ nhớ ảo: Bộ nhớ ảo là một kỹ thuật cho phép việc thực thi của quá trình mà quá trình có thể không hoàn toàn ở trong bộ nhớ. Một lợi điểm quan trọng của cơ chế này là các chương trình có thể …

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 8 – Bộ nhớ ảo Read More »

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 7 – Quản lý bộ nhớ

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 7 – Quản lý bộ nhớ: Trong chương này chúng ta sẽ thảo luận nhiều cách khác nhau để quản lý bộ nhớ. Các giải thuật quản lý bộ nhớ từ tiếp cận máy trơ cơ bản (primitive bare-machine) là chiến lược phân trang và phân đoạn. …

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 7 – Quản lý bộ nhớ Read More »

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 6 – Deadlock

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 6 – Deadlock: Trong môi truờng đa chương, nhiều quá trình có thể cạnh tranh một số giới hạn tài nguyên. Một quá trình yêu cầu tài nguyên, nếu tài nguyên không sẳn dùng tại thời điểm đó, quá trình đi vào trạng thái chờ. Quá trình …

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 6 – Deadlock Read More »

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 5 – Đồng bộ hóa quá trình

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 5 – Đồng bộ hóa quá trình: Một quá trình hợp tác là một quá trình có thể gây ảnh hưởng hay bị ảnh hưởng tới quá trình khác đang thực thi trong hệ thống. Các quá trình hợp tác có thể chia sẻ trực tiếp không …

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 5 – Đồng bộ hóa quá trình Read More »

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 4 – Định thời biểu CPU

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 4 – Định thời biểu CPU: Định thời biểu là cơ sở của các hệ điều hành đa chương. Bằng cách chuyển đổi CPU giữa các quá trình, hệ điều hành có thể làm máy tính hoạt động nhiều hơn. Trong chương này, chúng ta giới thiệu …

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 4 – Định thời biểu CPU Read More »

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 4 – Luồng

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 4 – Luồng: Mô hình thực thi trong chương 3 giả sử rằng một quá trình là một chương trình đang thực thi với một luồng điều khiển. Nhiều hệ điều hành hiện đại hiện nay cung cấp các đặc điểm cho một quá trình chứa nhiều …

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 4 – Luồng Read More »

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 3 – Quá trình

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 3 – Quá trình: Những hệ thống máy tính ban đầu cho phép chỉ một chương trình được thực thi tại một thời điểm. Chương trình này có toàn quyền điều khiển hệ thống và có truy xuất tới tất cả tài nguyên của hệ thống. Những …

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 3 – Quá trình Read More »

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 2 – Cấu trúc hệ điều hành

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 2 – Cấu trúc hệ điều hành: Hệ điều hành cung cấp môi trường cho các chương trình thực thi. Nội tại, các hệ điều hành rất khác biệt nhau về kiến trúc, chúng được tổ chức cùng với các dòng khác nhau. Thiết kế một hệ …

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 2 – Cấu trúc hệ điều hành Read More »

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 1 – Tổng quan về hệ điều hành

Tài liệu hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 1 – tổng quan hệ điều hành: Hệ điều hành là một chương trình quản lý phần cứng máy tính. Nó cung cấp nền tảng cho các chương trình ứng dụng và đóng vai trò trung gian giao tiếp giữa người dùng máy tính và …

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 1 – Tổng quan về hệ điều hành Read More »