Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly - chương 1

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 1

Nội dung giáo trình cấu trúc máy tính và lập trình Assembly – chương 1 gồm giới thiệu tổng quan về cấu trúc máy tính, giới thiệu mô hình máy tính Turing, tìm hiểu nguyên lý Von Neumann, tìm hiều sơ đồ khối của máy tính, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy tính,..

Cau-truc-may-tinh-va-lap-trinh-assembly-Chuong-01

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *