Giáo Trình Corel DRAW

Giáo Trình Corel DRAW

Nội dung Giáo Trình Corel DRAW trình bày các thao tác cơ bản trong coreldraw, hướng dẫn các công cụ hiệu chỉnh và lệnh biến đổi, công cụ màu tô tạo văn bản, tạo hiệu ứng trong coreldraw, kết xuất hình ảnh trong coreldraw,…

Giao_Trinh_CorelDRAW

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *