Giáo trình hệ điều hành phân tán

Giáo trình hệ điều hành phân tán

Giáo trình hệ điều hành phân tán: Hệ điều hành (HĐH) là một bộ các môđun phần mềm hệ thống đóng vai trò giao diện giữa chương trình ứng dụng với phần cứng hệ thống. Một cách đại thể, tồn tại các chức năng riêng biệt của HĐH như lập lịch trình làm việc của bộ xử lý (hoặc các bộ xử lý) phối hợp thực hiện các quá trình (process) tương tác với nhau, quản lý các tài nguyên hệ thống (chẳng hạn như các thiết bị vào/ra, bộ nhớ trong, File…) nhằm nâng cao năng lực điều khiển và bảo vệ…

Co-ban-ve-He-Dieu-Hanh-Phan-Tan-Ha-Quang-Tuy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *