Giáo trình vi xử lý – chương 4 – Tổ chức nhập / xuất

Giáo trình vi xử lý – chương 4 – Tổ chức nhập / xuất

Giáo trình vi xử lý – chương 4 – Tổ chức nhập / xuất: tìm hiểu Các mạch phụ trợ 8284 và 8288, Giao tiếp với thiết bị ngoại vi, Các kiểu giao tiếp vào / ra, Giải mã địa chỉ cho thiết bị vào / ra, Các mạch cổng đơn giản, Giao tiếp vào/ra song song lập trình được 8255A PPI…

Vi_Xu_Ly_4-chuong-4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *