Giới hạn truy cập FTP – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Tạo nhiều FTP site trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn giới hạn truy cập FTP trên Fedora.


Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *