Hàm AVERAGEIF trong excel – Hàm tính trung bình cộng có điều kiện

Hàm AVERAGEIF trong excel dụng để tính trung bình cộng của các ô với phạm vi điều kiện cho trước, là hàm thống kế nâng cao, kế thừa từ hàm AVERAGE.

Hàm AVERAGEIF trong excel

Cách dùng hàm AVERAGEIF trong Excel – Ví dụ minh họa

Cú pháp: AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])

Trong đó:

– Range: Phạm vi chứa số, tên, các tham chiếu tương ứng với giá trị cần tính

– Criteria: Biểu thức hoặc dạng số miêu tả điều kiện cần tính giá trị trung bình

– Average_range: Các ô cần tính giá trị trung bình, nếu bỏ qua phần này, phạm vi sẽ được sử dụng

Chú ý:

Các ô trong phạm vi chứa TRUE, FALSE hoặc ô trống, AVERAGEIF sẽ bỏ qua không tính

– Average_range không nhất thiết có kích thước như phạm vi. Hàm AVERAGEIF sẽ xác định từ ô bên trái trên cùng làm ô đầu tiên, rồi tương ứng khớp nó với phạm vi.

Ví dụ 1: Ta cần tính trung bình tiền lương của những nhân viên có tiền lương lớn hơn 4,000,000

– Ta nhập công thức: =AVERAGEIF(F6:F14,”>4000000″)

Hàm tính trung bình cộng có điều kiện

Ví dụ 2: Ta cần tính trung bình tiền lương của những nhân viên có tiền lương lớn hơn 7,000,000

– Ta nhập công thức: =AVERAGEIF(F6:F14,”>7000000″)

– Ta thu được kết quả là #DIV/0! vì không có ai có tiền lương như vậy

ham-trung-binh-averageif-trong-excel

Ví dụ 3: Ta cần tính trung bình tiền lương của những nhân viên nam

– Ta nhập công thức: =AVERAGEIF(C6:C14,”Nam”,F6:F14)

ham-averageif-trong-excel-2010

Ví dụ 4: Ta cần tính trung bình tiền lương của giám đốc

– Ta nhập công thức: =AVERAGEIF(D6:D14,”=*GD”,F6:F14)

ham-averageif-trong-excel-2013

Ví dụ 5: Ta cần tính trung bình tiền lương của nhân viên không có chữ Minh trong Họ và tên

– Ta nhập công thức: =AVERAGEIF(B6:B14,”<>Marry”,F6:F14)

ham-averageif-trong-excel-2010

Trong bài viết này đã hướng dẫn các bạn hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm AVERAGEIF tính trung bình cộng với điều kiện cho trước thông qua các ví dụ minh họa cụ thể, nhờ đó bạn có thể vận dụng và xử lý hiệu quả hàm này trên bảng tính Excel. Các bạn có tham khảo nhiều Hàm excel để hiểu rỏ hơn.

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *