Cách dùng hàm AVERAGEIFS trong excel tính trung bình cộng với nhiều điều kiện

Hàm AVERAGEIFS trong excel dùng để tính trung bình cộng với nhiều điều kiện cho trước, có thể áp dụng tính trung bình cộng tiền lương của nhân viên hay tính điểm trung bình cộng cho sinh viên với nhiều điều kiện. Đây là một loại hàm nâng cao, với nhiều tính năng ưu việt hơn hàm tính trung bình cộng AVERAGE thông thường. Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn công thức và cách sử dụng hàm này thông qua một số ví dụ minh họa.

Hàm AVERAGEIFS trong Excel

Cách dùng hàm AVERAGEIFS trong Excel – Ví dụ minh họa

Cú pháp: AVERAGEIFS(average_range,criteria_range1,criteria1 ,criteria_range2,criteria2…)

Trong đó:

– Average_Range: Các ô cần tính giá trị trungbình

– Criteria_range1, criteria_range2, … : Các vùng cần xác định điều kiện tương ứng

– Criteria1, criteria2,…: Các điều kiện cho trước với từng criteria_range phía trên

Lưu ý:

– Nếu Average_range là ô trống hoặc chứa text, hàm sẽ trả về lỗi #DIV0!. Các ô này chứa giá trị True thì hàm mặc định là số 1, chứa False thì hàm mặc định là số 0.

– Các ô trong Criteria_range là ô trống, hàm mặc định ô đó bằng 0

– Nếu không có ô nào thỏa mãn tất cả điều kiện, hàm cũng trả về lỗi #DIV0!

Trong ví dụ dưới đây ta có thể thấy cách sử dụng hàm AVERAGEIFS trong tính toán giá trị trung bình cộng với nhiều đìều kiện.

Ví dụ 1: Tính trung bình cộng tiền lương của những nhân viên có tiền lương lớn hơn 3,000,000 nhưng nhỏ hơn 7,000,000.

– Ta nhập công thức như sau: =AVERAGEIFS(G5:G13,G5:G13,”>3000000″,G5:G13,”<7000000″)

– Trung bình cộng tiền lương hàm AVERAGEIFS trả về là 4,500,000

Cách dùng hàm AVERAGEIFS trong excel

Ví dụ 2: Tính trung bình cộng tiền lương của những nhân viên nam có mức Allowance là 500,000

– Ta nhập công thức như sau: =AVERAGEIFS(G5:G13,H5:H13,”500000″,D5:D13,”male”)

– Trung bình cộng tiền lương hàm AVERAGEIFS trả về là 3,666,667

Hàm tính trung bình cộng có nhiều điều kiện

Ví dụ 3: Tính trung bình cộng tiền lương của những nhân viên có tiền lương lớn hơn 9,000,000

– Ta nhập công thức như sau: =AVERAGEIFS(G5:G13,G5:G13,”>9000000”)

– Trung bình cộng tiền lương hàm AVERAGEIFS trả về là #DIV/0!

Như vậy chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cú pháp và cách sử dụng hàm AVERAGEIFS, nhờ đó bạn có thể dễ dàng vận dụng hàm này tính giá trị trung bình cộng với nhiều điều kiện cho trước. AVERAGEIFS được phát triển nâng cao kế thừa từ hàm AVERAGEIF – Hàm tính trung bình cộng có điều kiện.

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Theo: Taimienphi.vn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *