Hàm CONCATENATE – Hàm nối chuỗi trong Excel

Để nối chuỗi trong Excel ta có 2 cách: chúng ta dùng dấu & hoặc dùng hàm nối chuỗi trong Excel ( hàm CONCATENATE).

Cú pháp hàm CONCATENATE:

=CONCATENATE(text1, text2, …, textn)

Trong đó:

  • text1: chuỗi thứ 1
  • text2: chỗi thứ 2
  • textn: chuỗi thứ n

Ví dụ 1: nối chuỗi dùng dấu &

Hàm CONCATENATE - Hàm nối chuỗi trong Excel

Tại cột E dùng dấu & để nối chuỗi

Ví dụ 2: nối chuỗi dùng hàm CONCATENATE

excel_goc_k_ngiem_03

Tại cột D dùng hàm CONCATENATE để nối chuỗi.

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *