Hàm COUNTA đếm số ô khác rỗng trong excel

Bài viết trước đã giới thiệu đến các bạn hàm COUNTIF() và hàm COUNTIFS() để đếm số ô thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện nào đó. Bài viết này sẽ giới thiệu hàm COUNTA để đếm tổng số ô khác rỗng trong một dãy các ô trong excel.

Cú pháp Hàm COUNTA trong excel:

=COUNTA(value1, [value2], …)

Trong đó:

  • value1: bắt buộc, là đối số đầu tiên đại diện cho những giá trị mà bạn cần đếm, được gọi là đối số 1
  • value2, … tùy chọn, là những đối số tiếp theo đại diện cho những giá trị mà bạn muốn đếm và được gọi là đối số 2, …. Hàm COUNTA() cho phép tối đa là 255 đối số.

Ghi chú:

–          Hàm COUNTA() đếm các ô chứa bất kỳ thông tin nào miễn là ô đó khác rỗng, nó sẽ đếm luôn những ô có giá trị lỗi và những ô có giá trị text nhưng bị rỗng ví dụ như là (“”). Ví dụ, bạn dùng công thức tính giá trị, nhưng công thức đó tính toán giá trị trả về là một chuỗi rỗng. Thì hàm COUNTA() vẫn đếm ô có chuỗi rỗng được tính bởi công thức này.

–          Nếu bạn không cần đếm những giá trị logic, chuỗi hoặc những giá trị lỗi (hay nói cách khác, nếu bạn chỉ muốn đếm những ô mang giá trị số) hãy dùng hàm COUNT()

–          Nếu bạn muốn đếm những ô thỏa mãn một hay nhiều điều kiện nào đó thì dùng hàm COUNTIF() hoặc COUNTIFS()

Ví dụ minh họa:

Hàm COUNTA đếm số ô khác rỗng trong excel

Ô A9 có giá trị là 5 với công thức như sau:

=COUNTA(A2:A8)

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *