Hàm DATEDIF đề tính giá trị thời gian trong excel

Hàm DATEDIF trong excel dùng đề tính tổng giá trị thời gian cho trước. Với hàm DATEDIF giúp bạn tính tổng số ngày, tổng số tháng hoặc tổng số năm giữa 2 điểm một các dễ dàng, trong khi bạn thật khó làm bằng các phép tính cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/) bình thường vì dữ liệu đang thao tác ở dạng ngày (date).

Cú pháp DATEDIF trong excel:

=DATEDIF(start_date, end_date, option)

Trong đó:

  • start_date: ngày bắt đầu của khoảng tính toán
  • end_date: ngày kết thúc của khoảng tính toán
  • option: tùy chọn dùng để xác định kết quả trả về của việc tính toán. Bảng bên dưới gồm danh sách các tùy chọn

Hàm DATEDIF đề tính giá trị thời gian trong excel

Ví dụ: quan sát hình bên dưới

excel_goc_k_ngiem_12

Cột tuổi: được sử dùng hàm DATEDIF để tính tổng số tuổi của nhân viên cho đến thời điềm hiện tại. Hàm NOW() để lấy ngày/tháng/năm hiện tại của máy tính bạn đang chạy. Tùy chọn “y”, dùng để xác định giá trị trả về là tổng số năm.

Bạn lần lược thay “y” bằng danh sách tùy chọn trên: “d”, “m”, … bạn sẽ được kết quả lần lượt tương ứng với tổng số ngày, tổng số tháng, …

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

11 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *