Hàm LEN trong excel – Hàm đo độ dài chuỗi ký tự

Hàm LEN trong excel giúp bạn xác định chính xác chiều dài chuỗi ký bất kỳ tự một cách nhanh chóng, nhờ vậy bạn có thể thay đổi chiều dài chuỗi ký tự một cách phù hợp nhất. Bài viết này xin chia sẻ cách sử dụng LEN kết hợp với MID.

Hàm LEN trong excel - Hàm đo độ dài chuỗi ký tự

Cách dùng hàm LEN trong Excel – Ví dụ minh họa

Cú pháp:LEN (text)

Trong đó: Text: là chuỗi ký tự

Chức năng: Trả về giá trị là độ dài của chuỗi ký tự, kể cả ký tự khoảng trống.

Ví dụ 1: Đo độ dài của chuỗi “Hồ Chí Minh City”.

Công thức tính sẽ là: =LEN (“Hồ Chí Minh City”) = 16.

Ví dụ 2: Lấy giá trị số nằm ở giữa của cột “Mã HS” để đưa vào cột “Number”. Áp dụng 2 hàm là hàm MID và hàm LEN.

– Theo như quan sát thì ở phần đầu chuỗi là 2 ký tự chữ và ở cuối chuỗi là 2 ký tự chữ. Ta sẽ cắt chuỗi từ vị trí thứ 3, và sẽ lấy số ký tự bằng độ dài của chuỗi trừ cho 4. Công thức sẽ là: =MID (D6, 3, LEN (D6) – 4).

 Hàm LEN trong excel

– Kéo xuống các ô khác để sao chép công thức. Ta có kết quả là:

Hàm đo độ dài chuỗi ký tự

Trong bài viết này đã giới thiệu đến các bạn chức năng của hàm LEN để sử dụng khi cần đo chiều dài của một chuỗi ký tự và cách ứng dụng nó trong một số trường hợp cụ thể. Ngoài hàm LEN còn có rất nhiều hàm xử lý chuỗi khác như: Hàm RIGHT cắt chuỗi ký tự bên phải, Hàm MID cắt chuỗi ký tự giữa, hàm LEFT cắt ký tự bên trái…

Để làm chủ được excel bạn có thể đăng ký các khóa học Excel online từ các link dưới đây bạn sẽ được giảm 40% cho mỗi khóa học:

– Khóa học chinh phục excel công sở: goo.gl/YffMsw

– Khóa học hướng dẫn sử dụng thành thạo excel 2010 trong 3 giờ: goo.gl/eVD7ah

– Khóa học excel 2013 nâng cao: goo.gl/DlHtK9

Nguồn: Tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *