Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 11 – Quản lý thiết bị xuất nhập

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 11 – Quản lý thiết bị xuất nhập

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 11 – Quản lý thiết bị xuất nhập: Vai trò của hệ điều hành trong nhập/xuất máy tính là quản lý và điều khiển các thao tác nhập/xuất và các thiết bị nhập/xuất. Trong chương này chúng ta sẽ mô tả các khái niệm cơ bản của phần cứng nhập/xuất. Kế đến chúng ta sẽ thảo luận các dịch vụ nhập/xuất được cung cấp bởi hệ điều hành và hiện thân của các dịch vụ này trong giao diện ứng dụng nhập/xuất. Sau đó, chúng ta giải thích hệ điều hành làm cầu nối giữa giao diện phần cứng và giao diện ứng dụng như thế nào. Cuối cùng, chúng ta thảo luận các khía cạnh năng lực của nhập/xuất và các nguyên lý thiết kế hệ điều hành để cải tiến năng lực nhập/xuất.

Chuong11-Quan ly thiet bi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *