Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 4 – Định thời biểu CPU

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 4 – Định thời biểu CPU

Hệ điều hành (ĐH Cần Thơ) – Chương 4 – Định thời biểu CPU: Định thời biểu là cơ sở của các hệ điều hành đa chương. Bằng cách chuyển đổi CPU giữa các quá trình, hệ điều hành có thể làm máy tính hoạt động nhiều hơn. Trong chương này, chúng ta giới thiệu các khái niệm định thời cơ bản và trình bày các giải thuật định thời biểu CPU khác nhau. Chúng ta cũng xem xét vấn đề chọn một giải thuật cho một hệ thống xác định.

Chuong4-Dinh thoi bieu CPU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *