Hiện các nút bị ẩn trong trình soạn thảo WordPress

Trong khung cửa sổ của trình soạn thảo WordPress mặc định chỉ hiển thị một vài nút bấm cơ bản như chọn thẻ Heading, căn lề chữ, in đậm, in nghiêng, link,…nó vẫn còn thiếu một số nút mà có thể bạn cần như kiểu font chữ, kích thước chữ,……Điều này có thể làm một vài người mới dùng WordPress không hài lòng nếu muốn bài viết trang trí độc đáo hơn.

Hiện các nút bị ẩn trong trình soạn thảo WordPress

Các nút bấm mặc định trong trình soạn thảo WordPress

Để kích hoạt các nút ẩn đó, bạn có thể dùng các plugin hỗ trợ như Advanced TinyMCE, nhưng có lẽ sử dụng plugin không phải là một lựa chọn tối ưu nhất.

Vậy ta có thể hiện các nút bị ẩn trong trình soạn thảo WordPress mà không cần dùng plugin không? Ta hoàn toàn có thể làm được điều này bằng cách thêm Function cho WordPress.

Bộ soạn thảo Visual của WordPress sử dụng thư viện mở TinyMCE, thư viện này hỗ trợ rất nhiều nút bấm rất chuyên nghiệp nhưng để cho người dùng dễ tiếp cận, không bị rối nên WordPress đã cố tính giấu chúng đi và chúng ta hoàn toàn có thể cho nó hiển thị nếu cần.

Để kích hoạt các nút ẩn, bạn chỉ cần chèn đoạn sau vào file functions.php trong theme:

function ilc_mce_buttons($buttons){
array_push($buttons,
“backcolor”,
“anchor”,
“hr”,
“fontselect”,
“sub”,
“sup”,
“fontselect”,
“fontsizeselect”,
“styleselect”,
“cleanup”
);
return $buttons;
}
add_filter(“mce_buttons”, “ilc_mce_buttons”);

Các bạn phải thêm đoạn code này nằm thẻ <?php    ?> thì mới được nha.

Khi thêm xong, bạn sẽ thấy khung soạn thảo trở thành như thế này:

trình soạn thảo WordPress 

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: tổng hợp từ Internet.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *