Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2

Sau khi cài windows 7 và một số phần mềm cần thiết chúng ta nên tiến hành tạo một bản sao lưu bằng cách ghost win 7 để tạo file backup, khi nào máy tính bị lỗi windows hay bị virus chỉ cần dùng file backup để restore lại cho nhanh không cần cài lại windows và các phần mềm mất thời gian. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghost win 7 để tạo file backup windows 7 và cách bung ghost để restore lại windows 7 bằng Hiren boot 13.2

Để sử dụng chương trình Norton Ghost các bạn phải Download Hiren boot 13.2 ISO về máy tính, ghi ra đĩa hoặc tạo usb hiren boot cho tiết kiệm. Nếu chưa biết cách tạo usb hiren boot có thể tham khảo bải viết Tạo Hiren boot trên usb

Xem như các bạn đã có đĩa Hiren boot 13.2 hoặc usb hiren boot rồi, bây giờ chúng ta tiến hành tạo bản ghost win 7 để backup nhé.

1. Cách ghost win 7 để tạo bản backup:

– Gắn usb hiren boot 13.2 vào máy tính, thiết lập bios boot từ usb, sau đó khởi động lại máy tính chọn boot từ usb

– Đây là màn hình chính của Hiren boot 13.2 -> chọn Dos Programs

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 1

– Chọn Backup tools

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 2

– Chọn Norton Ghost

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 3

– Chọn Ghost (Normal)

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 4

– Chọn OK

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 5

– Chọn Local > Partition > To Image

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 6

– Chọn OK

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 7

– Chộn phần vùng cần ghost (thường là ổ C) -> chọn OK

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 8

– Chọn nơi lưu file ghost: trong bài này mình lưu ở ổ D, thư mục BACKUP

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 9

– Chọn thư mục BACKUP

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 10

– Đặt tên cho file ghost -> rồi chọn Save

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 11

– Chọn No

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 12

– Chọn Yes để tạo file ghost

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 13

– Quá trình ghost đang thực hiện

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 14

– Đã ghost xong -> chọn Continue

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 15

Chọn Quit để thoát khỏi chương trình Norton Ghost

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 16

2. Các bước bung ghost win 7:

Khi máy tính bị lỗi windows hay bị virus thì ta tiến hành bung ghost để restore windows.

– Gắn usb hiren boot 13.2 vào máy tính, thiết lập bios boot từ usb, sau đó khởi động lại máy tính chọn boot từ usb

– Đây là màn hình chính của Hiren boot 13.2 -> chọn Dos Programs

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 1

– Chọn Backup tools

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 2

– Chọn Norton Ghost

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 3

– Chọn Ghost (Normal)

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 4

– Chọn OK

Hướng dẫn cách ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 5

– Chọn Local > Partition > From Image

cách bung ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2

– Chọn ổ đĩa lưu file ghost (trong bài này là ổ D)

– Chọn thư mục lưu file ghost (thư mục BACKUP)

cách bung ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 3

– Chọn file ghost -> rồi chọn Open

cách bung ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 4

– Chọn OK

cách bung ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 5

– Chọn ổ đĩa cần restore -> OK

cách bung ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 6

– Chọn Partition cần restore ( thường là ổ C) -> chọn OK

cách bung ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 7

– Chọn Yes để restore

cách bung ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 8

– Quá trình restore đang thực hiện

cách bung ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 9

– Sau khi restore xong -> chọn Reset Computer.

cách bung ghost win 7 bằng Hiren boot 13.2 10

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *