Hướng dẫn cài đặt Appserv – Web server trên localhost

Hướng dẫn cài đặt Appserv – web server trên localhost:

Giới thiệu về web server Appserv

AppServ là một gói đầy đủ tính năng của we server Apache, Database MySQL, PHP, phpMyAdmin để quản trị cơ sở dữ liệu mysql. Việc tích hợp tất cả vào 1 gói cài đặt Appserv giúp việc triển khai ứng dụng web server chạy ngôn ngữ PHP và nền tảng cơ sở dữ liệu Mysql trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Việc cài đặt AppServ rất đơn giản chỉ mất thời gian khoảng 1 phút. Trong một gói Appserv bao gồm:

– Apache (web server)
– PHP (ngôn ngữ lập trình)
– MySQL (cơ sở dữ liệu)
– PhpMyAdmin ( công cự quản trị Mysql)

Mục tiêu sau khi cài đặt AppServ là xây dựng một máy chủ web chạy mã nguồn PHP, cơ sở dữ liệu Mysql đầy đủ tính năng và quản trị đơn giản. Appserv hỗ trợ trên của hệ điều hành Linux và Windows, nhưng sẽ cho hiệu năng tốt hơn khi chạy trên Linux. Tuy nhiên để cài đặt máy chủ web đơn giản và nhanh chóng cho mục đích chạy thử nghiệm website trên Localhost nên trong bài này mình chỉ hướng dẫn cài đặt Appserv trên Windows.

Cài đặt AppServ lên localhost trên WIndows

Trước hết bạn vào trang chủ của AppServ để download AppServ. Các bạn có thể truy cập và download tại đây. Phiên bản mới nhất tại thời điểm viết bài này Appserv 8.6 bao gồm các gói:

 • Apache 2.4.25
 • PHP 5.6.30
 • PHP 7.1.1
 • MySQL 5.7.17
 • phpMyAdmin 4.6.6
 • Support TLS,SSL or https
 • Can switch the PHP version as you need.

Các bước cài đặt AppServ:

 • Download Appserv tại website appserv.org hoặc LINK NÀY
 • Chạy file appserv-win32-8.6.0.exe để bắt đầu cài đặt -> chọn Next

Hướng dẫn cài đặt Appserv - Web server trên localhost 1

 • Chọn I agree

Hướng dẫn cài đặt Appserv - Web server trên localhost 2

– Để mặc định thư mục cài đặt là ổ C:\, nếu muốn thay đổi đường dẫn thư mục cài đặt thì chọn Browse -> chọn Next tiếp tục

Hướng dẫn cài đặt Appserv - Web server trên localhost 3

 • Để mặc định chúng ta sẽ cài đặt tất cả 4 gói bao gồm Apache, Mysql, PHP và phpMyAdmin -> chọn Next để tiếp tục

Hướng dẫn cài đặt Appserv - Web server trên localhost 4

Một cửa sổ thông báo yêu cầu cài đặt thêm thư viện Microsoft Visual C++ (nếu máy tính chưa cài đặt) -> chọn OK

Hướng dẫn cài đặt Appserv - Web server trên localhost 5

 • Chọn Install để cài đặt Microsoft Visual C++

Hướng dẫn cài đặt Appserv - Web server trên localhost 6

 • Sau khi cài xong, chọn Close để đóng cửa sổ

Hướng dẫn cài đặt Appserv - Web server trên localhost 7

+ Server Name: để mặc định là Localhost

+ Email Administrator: để mặc định, có thể thay đổi sau

+ Apache http port: để port mặc định 80

+  Apache https port: để mặc định port 443

 • Chọn Next để tiếp tục

Hướng dẫn cài đặt Appserv - Web server trên localhost 8

– Nhập password root cho mysql , character sets: UTF-8 Unicode để hỗ trợ tiếng Việt có dấu -> chọn Install

Hướng dẫn cài đặt Appserv - Web server trên localhost 9

Chọn Finish để hoàn tất.

Hướng dẫn cài đặt Appserv - Web server trên localhost 10

– Chọn Allow access để cho phép Apache chạy trên máy tính.

Hướng dẫn cài đặt Appserv - Web server trên localhost 11

Một số lưu ý sau khi cài đặt

Sau khi cài đặt bạn có thể check xem việc cài đặt của mình đã hoàn tất chưa bằng cách bật trình duyệt web và gõ http://localhost/, khi đã hiện ra màn hình như thế này là việc cài đặt đã thành công.

Hướng dẫn cài đặt Appserv - Web server trên localhost 12

Để làm việc với phpMyAdmin, bạn gõ lên trình duyệt http://localhost/phpMyAdmin/ hoặc ấn trực tiếp vào link phpMyAdmin Database Manager Version 4.6.6 trên trang http://localhost/. Đăng nhập với username mặc định là root và mật khẩu là mật khẩu bạn đã khai báo khi nãy rồi nhấn Log In

huong dan cai dat appserv 13

Nếu khi đánh localhost mà báo lỗi không tìm thấy trang, thì đó là do Apache chưa được khởi động. Bạn có thể vào Start –> gõ trong ô tìm kiếm “Services” rồi ấn Enter. Tìm Apache2.2 chọn Start. Nếu không thể chạy Apache thì tức là có ứng dụng đang chạy trên HTTP Port 80 (ví dụ Skype), bạn nên tắt hết các ứng dụng trước khi chạy Apache, sau khi khởi động xong thì khởi động lại các ứng dụng khác cũng được. Sau này khi cần khởi động lại Apache bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này

Thêm một điều nữa nếu sau khi cài đặt xong vào được localhost nhưng không thể truy cập phpMyAdmin, bạn có thể khắc phục bằng cách như sau:

Các bạn hãy vào thư mục cài đặt và mở file theo như đường dẫn phpmyadmin/config.inc.php
Tìm dòng :
$cfg['Servers'] [$i] ['host'] = 'localhost';
Sửa nó lại thành :
cfg['Servers'] [$i] ['host'] = '127.0.0.1';
Sau đó là các bạn có thể truy cập vào phpMyAdmin bình thường.

Trên đây là cách cài đặt để có thể sử dụng và làm việc với AppServ, chúc các bạn thành công.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *