Kỹ thuật vi xử lý

Kỹ thuật vi xử lý

Nội dung giáo trình kỹ thuật vi xử lý gồm: giới thiệu chung về hệ vi xử lý, bộ vi xử lý Intel 8088/8086, lập trình hợp ngữ cho 8086, tổ chức vào ra dữ liệu, Ngắt và xử lý ngắt, Truy cập bộ nhớ trực tiếp DMA, tìm hiểu các bộ vi xử lý trên thực tế,…

Ky.thuat_.vi_.xu_.ly_UDS

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *