Lab Windows 7 phần 11 – Cấu hình VPN RECONNECT

Lab Windows 7 phần 11 – Cấu hình VPN RECONNECT

Với những kết nối VPN thông thường người phải thực hiện lệnh kết nối lại sau khi kết nối vpn bị mất. Để khắc phục nhược điểm này VPN RECONNECT đã được ra đời. VPN RECONNECT là tính năng mới được phát triển trên windows 2008 R2 và windows 7 giúp máy tính tự động kết nối lại VPN khi có kết nối Internet. Để biết cách cấu hình vpn tự động mời các bạn cùng xem hướng dẫn cấu hình vpn Reconnect trong bài lab windows 7 phần 11 nhé.

Lab-Window-711

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *