Lập lịch biểu trên Fedora – Lab Fedora phần 2

Bài trước đã hướng dẫn Thay đổi thông tin tiến trình trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn lập lịch biểu trên Fedora bằng cách sử dụng lệnh at hoặc crontab để đặt lịch chạy một chương trình hay shell script nào đó.


Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 2

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *