samba-client-thuviencntt

Linux client truy cập Windows qua dịch vụ Samba – LPI 2 (17)

Bài trước đã hướng dẫn cài đặt và cấu hình Samba Server trên CentOS để chia sẻ tài nguyên cho các Client LinuxWindow. Video này hướng dẫn  cấu hình Linux client truy cập Windows qua dịch vụ Samba – LPI 2 (17)do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *