Mail client thunderbird

Mail Client thunderbird – LAB LPI 2 (8)

Mozilla Thunderbird là phần mềm Mail Client mã nguồn mở dùng để gửi và nhận email được phát triển bởi hãng Mozilla. Thunderbird đang được sử dụng rộng rãi và có các tính năng tương đương phần mềm thương mại Microsoft Office Outlook.
Bạn có thể download và sử dụng miễn phí miễn phí Thunderbird tại địa chỉ http://www.mozilla.com, phần mềm này có thể chạy trên các hệ điều hành Windows 98, ME, Windows NT, Window 2K, Window 2k3, Window XP, Window 7, Window 8, Window 2k8, Mac OS, Linux, Unix. Video này hướng dẫn Cài đặt và cấu hình Mail Client Thunderbird trên CentOS do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

LAB LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *