Phân loại tấn công DDOS và các biện pháp phòng chống

Phân loại tấn công DDOS và các biện pháp phòng chống

Tấn công DoS (Denial of Service – DoS) hay tấn công từ chối dịch vụ là dạng tấn công mà kẻ tấn công đánh vào một máy chủ nào đó (ví dụ Web server) làm hao tốn nhiều tài nguyên CPU, RAM hay băng thông mạng làm cho Server không còn khả năng phục vụ cho người dùng hợp pháp. Tấn công DDOS là dạng tấn DoS phân tán nghĩa là server bị tần công từ nhiều từ nơi, từ nhiều máy trạm khiến server quá tải về tài nguyên và ngập lụt đường truyền. Để hiều hơn về DDOS mời các bạn cùng xem tài liệu Phân loại tấn công DDOS và các biện pháp phòng chống…

Phan-loai-tan-cong-DDoS-va-cac-bien-phap-phong-chong

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *