Phần mềm cắt nối file pdf Full key

Khi làm việc với các file pdf đôi khi chúng ta muốn cắt file pdf ra thành nhiều file khác nhau, hay nối nhiều file thành một file duy nhất cho tiện. Để làm được việc ta có thể dùng các phần mềm cắt nối file pdf, và trong bài viết này tôi muốn chia sẻ với các bạn một phần mềm cắt nối file pdf rất gọn nhẹ và mạnh mẽ đó là phần mềm split and merge pdf.

Việc cài đặt phần mềm này khá đơn giản nên mình không trình bày ở đây. Các bạn có thể tải phần mềm split and merge pdf. (có luôn key active)

Cách sử dụng phần mềm cũng khá đơn giản:

  • Để cắt file pdf: chọn tab PDF split > chọn Add file > chọn file pdf cần cắt > open > Start split.

Cắt file pdf

  • Để nối file pdf: chọn tab PDF Merge > chọn Add file > chọn các file pdf cần nối > open > start merge.

Nối file pdf

Bạn có thể vào tab Option để chọn thêm trang cần cắt hoặc nối trong file pdf.

Chúc các bạn thành công!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *