Phần mềm thay đổi SID máy tính trên window – Change SID window

Trên window đôi lúc bạn cần thay đổi SID của máy tính, ví dụ bạn cần nhân bản (Duplicate) một máy tính trong hệ thống mạng LAN nhất là trong hệ thống Domain lúc đó bạn cần thay đổi SID của máy tính để tránh trường hợp bị trùng SID. Để thay đổi SID máy tính trên window chỉ cần dùng phần mềm thay đổi SID, một cách nhanh nhất để thay đổi change máy tính window.

Change SID máy tính window:

– Tải phần mềm change SID tại đây .

chạy file newSID -> next

thay đổi SID 01

chọn Next

thay doi SID 02

chọn next

thay đổi SID 03

chọn Next

thay doi SID 04

Đợi khoảng vài phút > sau đó window sẽ khởi động lại.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *