Quản lí người dùng trên giao diện text

Quản lí người dùng trên giao diện text của Fedora – Lab Fedora core phần 1

Bài trước đã hướng dẫn sử dụng một số tiện ích trên Fedora. Bài này sẽ giới thiệu các bạn video hướng dẫn quản lí người dùng trên giao diện text của Fedora, sử dụng các lệnh tạo user, xóa user, xem thông tin user,…

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ypU9vqS8jGI[/youtube]

Lab Fedora của ĐH Khoa học tự nhiên – Phần 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *