Samba share dữ liệu với AD – LAB LPI 2 (33)

Video trước hướng dẫn Samba join AD bằng tiện ích setup trên Linux.Video này hướng dẫn cấu hình samba share dữ liệu với AD, nghĩa là không lấy user trên máy Samba để share mà lấy user của AD để share (dùng user của Domain Controller để chứng thực) do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *