Sao lưu và phục hồi Outlook Express – Backup/Restore Outlook Express

Sao lưu và phục hồi Outlook Express là việc làm rất quan trọng trong trường máy tính bạn bị hư hỏng hoặc bạn muốn chuyển từ máy này sang máy khác. Trong bài này mình xin chia sẻ cách sao lưu tất cả dữ liệu Outlook Express (Email, Address book và thiết lập tài khoản) và cách khôi phục dễ dàng từ máy này sang máy khác trên Window XP.

Sao lưu và phục hồi Outlook Express

Phần 1: Cách sao lưu Email trên Outlook Express
Phần 2: Cách phục hồi Email trên Outlook Express
Phần 3: Cách sao lưu Address Book của Outlook Express (Contacts)
Phần 4: Cách phục hồi Address Book của Outlook Express (Contacts)
Phần 5: Cách sao lưu thiết lập tài khoản trên Outlook Express
Phần 6: Cách phục hồi thiết lập tài khoản trên Outlook Express

Phần 1: Cách sao lưu Email trên Outlook Express

Tất cả các email của Outlook Express được lưu mặc định trong thư mục tên là “Outlook Express” trong Profiles của User, đường dẫn thư mục có dạng:
• C:\Documents and Settings\\Local Settings\Application Data\Identities\{}\Microsoft\
Ví dụ: “C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Application Data\Identities\{D8F3C66E-965E-41AE-8A23-A58460ABAE00}\Microsoft\Outlook Express”
Do đó bạn muốn sao lưu Outlook Express chỉ cần Copy thư mục mục định “Outlook Express” ở đường dẫn trên. Đường dẫn mặc định trên lưu là nơi lưu tất cả email, contact,… của Outlook Express.
* Lưu ý: Trước khi bạn copy thư “Outlook Express” để sao lưu nên kiểm tra xem đường dẫn mục định của thư folder “Outlook Express” nằm ở đâu.
Cách kiểm tra đường dẫn mặc định của Outlook Express
1. Mở Outlook Express và từ menu chính chọn “Tools” > “Options”.

Sao lưu Outlook Express

2. Ở cửa sổ Option chọn tab “Maintenance”, nhấn vào nút “Store Folder” button để xem đường dẫn mặc định của Outlook Express.

Outlook-Express-Store-Folder_thumb2_thumb1

backup_outlook_express_03

Phần 2: Cách phục hồi Email trên Outlook Express

Phục hồi email Outlook Express từ thư mục “Outlook Express” đã backup ở phần 1.
1. Chạy Outlook Express và để chương trình tạo 1 Profiles mới.
2. Từ menu chính Outlook Express chọn “File” > “Import” và chọn “Messages”.

Sao lưu và phục hồi Outlook Express

3. Ở cửa sổ “Select Program” chọn “Microsoft Outlook Express 6” và nhấn “Next”.

Backup/Restore Outlook Express

4. Chọn “Import mail from an OE6 Identity” và “Main Identity” nhấn “OK’.

Backup/Restore Outlook Express

5. Tại cửa sổ “Location of messages” nhấn “Browse”.

4naxn34n

6. Tại cửa sổ Browse for Folder tìm và chọn thư mục “Outlook Express” đã backup ở phần và nhấn “OK”.

Backup/Restore Outlook Express

7. Nhấn “Next”.

dqfqjd4e

8. Chọn “All Folders” để import tất cả email của Outlook Express(inbox, outbox, sent items, delete items) hoặc chọn từng items bạn muốnvà nhấn “Next”.

0zkw2pfc
9. Bây giờ đợi quá trình import hoàn tất và nhấn Finish.

filfzu45

Phần 3: Cách sao lưu Address Book của Outlook Express (Contacts)

Cách 1
Để backup Address book của Outlook Express chỉ cần copy thư mục “Address Book” trong đường dẫn mặc định tương tự bên dưới.
• C:\Documents and Settings\<Your_Username>\Application Data\Microsoft\
Ví dụ: “C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Microsoft\Address Book

Cách 2
Cách khác để sao lưu Outlook Express Address Book (Contacts) là sử dụng chức năng “Export” của Outlook Express.
1. Từ menu chính của Outlook Express vào “Tools” > “Address Book

Sao lưu và phục hồi Outlook Express - Backup/Restore Outlook Express

2. Ở menu “Address Book” chọn “File” > “Export” > “Address Book (WAB)

Addess-Book-Export-WAB_thumb[2]

3. Chỉ định thư mục để lưu file backup contact và chọn save.

uoycyefc_thumb

Phần 4: Cách phục hồi Address Book của Outlook Express (Contacts)

1. Từ menu chính Outlook Express chọn “Tools” > “Address Book”.

Sao lưu và phục hồi Outlook Express - Backup/Restore Outlook Express

2. Ở menu “Address Book” chọn “File” > “Import” > “Address Book (WAB)

import-outlook-express-address-book

3. Tìm và chọn file backup contact ở phần 3 (ví dụ “Admin.wab”) và click “Open”.

lewebsrn

4. Đợi cho đến khi quá trình import hoàn tất và click OK.

backup_outlook_express_09

Phần 5: Cách sao lưu thiết lập tài khoản trên Outlook Express

Để backup thiết lập tài khoản trên Outlook Express bạn có thể export từ chương trình Outlook Express.
Cách export thiết lập tài khoản trên Outlook Express:
1. Mở Outlook Express và chọn “Tools” > “Accounts”.

backup_outlook_express_10

2. ở cửa sổ Internet Accounts chọn tab “Mail” rồi chọn tài khoản cần export và click nút “Export”.

Outlook-Express-Export-Account_thumb[1]

3. Chỉ định nơi lưu file backup thiết lập outlook express và đặt tên cho file cần export (ví dụ: mailaccount.iaf) rồi click save.

export-outlook-express-account_thumb

Phần 6: Cách phục hồi thiết lập tài khoản trên Outlook Express

Để Restore thiết lập tài khoản bạn sử dụng chức năng import có trên Outlook Express.
1. Mở Outlook Express và chọn “Tools” > “Accounts”.

backup_outlook_express_10

2. Ở cửa sổ Internet Accounts chọn tab “Mail”, và nhấn nút “Import”.

import-outlook-express-accounts

3. Tìm và chọn file backup thiết lập tài khoản ở phần 5 ( “MailAccount.iaf”) và nhấn “Open”.

faeid0im

4. Cuối cùng đóng cửa sổ “Internet Accounts
Như vậy là bạn đã hoàn tất các bước Sao lưu và phục hồi Outlook Express.

Thuviencntt chúc các bạn thành công!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *