squirrelmail-thuviencntt

Squirrelmail trên CentOS – LAB LPI 2 (9)

Trong những bài viết trước có hướng dẫn cài đặt và cấu hình Postfix để gởi mail và Dovecot để nhận mail qua giao thức POP3IMAP. Nhưng để dễ dàng hơn cho người dùng gởi và nhận mail qua giao diện web chúng ta cần cài đặt thêm chương trình Webmail lên máy chủ Mail Server. Chương trình Webmail được sử dụng rất phải biến trên Linux đó là Squirrelmail, một chương trình webmail mã nguồn mở dựa trên tiêu chuẩn gói webmail viết bằng PHP. Video này hướng dẫn Cài đặt và cấu hình Squirrelmail trên CentOS do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày.
http://www.youtube.com/watch?v=S6JhrYcwxNU&feature=player_detailpage
Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *