Sửa lỗi không chạy được các lệnh trong CMD

Có khi nào bạn gặp “lỗi không chạy được các lệnh trong CMD” chưa? Tôi tin rằng thỉnh thoảng chúng ta sử dụng các lệnh trong cmd sẽ gặp những lỗi như thế này.

Sửa lỗi không chạy được các lệnh trong CMD

Lệnh không được thực thi và ta chỉ nhận được thông báo lỗi “<tên_lệnh> is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file”. Chúng ta biết hầu như tất cả các lệnh trong CMD đều nằm trong đường dẫn “C:\windows\system32”, lỗi này xãy ra do đường dẫn chỉ đến “C:\windows\system32” trong biến môi trường %path% bị mất. Để kiểm tra biến môi trường %path% ta dùng lệnh echo %path%

Sửa lỗi không chạy được các lệnh trong CMD

Như vậy để chạy được các lệnh trong CMD tạm thời ta chỉ cần dùng lệnh cd để chuyển vào đường dẫn thư mục C:\windows\system32, sau đó ta có thể thực thi lệnh bình thường.

error_cmd_02

Để giải quyết triệt để “lỗi không chạy được các lệnh trong CMD” ta phải thêm đường dẫn “C:\windows\system32” vào biến môi trường %path% bằng cách sau:

1. Trên window XP

– Chuột phải lên My computer, chọn Property

error_cmd_04

– Chọn tab Advanced, sau đó chọn Environment Variable

error_cmd_05

– Chọn biến Path và click chọn Edit

biến môi trường path trên window xp

– Trong vùng Variable value thêm C:\Windows\system32 và nhấn OK –> OK

error_cmd_07

Như vậy đã xong các bước thêm đường dẫn cho biến môi trường Path trên window XP.

2. Trên Window 7:

– Chuột phải lên Computer, chọn Property

Biến môi trường path trên window 7

– Chọn Advanced system setting

Biến môi trường path trên window 7

– Chọn tab Advanced, rồi chọn Environment Variable

error_cmd_010

– Chọn biến Path và chọn Edit

 error_cmd_011

– Thêm C:\Windows\system32 vào Variable value, chọn OK –> OK.

error_cmd_012

Như vậy đã hoàn tất các bước thêm đường dẫn vào biến môi trường Path trên window 7.

Ta mở lại cửa sổ CMD và có thể gõ các lệnh trên CMD một cách bình thường.

Thuviencntt chúc các bạn thành công!

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *