Sửa lỗi Outlook Express khi vượt quá 2GB – Fix Outlook Express 2GB limit problem

Lỗi này xãy ra do Outlook Express có một giới hạn lưu trữ là 2GB cho mỗi mailbox (Inbox, Sent, Outbox,…) trong thư mục mail. Bạn nên biết rằng trong mục mail có những file có phần mở rộng “.DBX” tương ứng cho các mailbox để lưu trữ mail. Chẳng hạn hộp thư đến thì có file Inbox.dbx, Sent Items thì có file send.dbx,…Khi bất kỳ file lưu trữ mail nào (inbox.dbx, outbox.dbx,…) vượt quá giới hạn 2GB thì Outlook Express sẽ xãy ra lỗi (inbox.dbx vượt quá 2GB thì không đọc được mail, sent Items.dbx vượt quá 2GB thì không gửi được mail,…). Lỗi này xãy ra do Outlook Express không thể thêm vào bất ký mail nào khi thư mục mail đã vượt quá giới hạn 2GB, khi bị lỗi này Outlook express sẽ không xem và gởi được mail, ngoài ra nó không hiên lên bất kỳ thông báo lỗi nào khác.

Vậy có cách nào để Sửa lỗi Outlook Express khi vượt quá 2GB – (Fix Outlook Express 2GB limit problem)

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách sửa lỗi Outlook express không nhận được mail do file Inbox.dbx vượt quá 2GB.

Bước 1: Tìm thư mục lưu trữ mail của Outlook express.

Tìm thư mục lưu trữ mail của Outlook express như thế nào?

1. Từ menu Outlook Express, chọn “Tools” > “Options” fix lỗi vượt quá 2GB của outlook express2. Trong màn hình Options chọn Tab “Maintenance“. fix lỗi vượt quá 2GB của outlook express

3. Trong Tab Maintenance, click chọn nút “Store Folder”.

outlook express - maintenance - store folder

4. Quét chọn hết đường dẫn của thư mục lưu trữ mail và click chuột phải chọn copy.

outlook express - store folder path

6. Nhấn “Cancelvà đóng tất cả các cửa sổ của Outlook express.

7. Double click để My computer click chuột phải để paste đường dẫn của thư mục lưu trữ mail vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.

my computer

6. Từ menu toolbar nhấn nút “UP” để về thư mục cha.

outlook express files

Bước 2. Copy thư mục lưu trữ mail Outlook Express để backup.

1. click chuột phải vào thư mục Outlook Express và chọn “Copy”.

outlook express folder

2.  Đừng đóng cửa sổ explorer này, mở thêm một cửa explorer mới và “Paste” thư mục Outlook Express vào ổ đĩa C:\

outlook express 2gb limit

Bước 3: Xóa file inbox.dbx vượt quá 2GB.

1. Mở cửa sổ explorer đầu tiên (đường dẫn lưu trữ mail mặc định của Outlook express C:\Documents and Settings\<your username>\Local Settings\Application Data\Identities\{AB4D….)

2. Double click để mở thư mục Outlook Express.

outlook express folder

3. Tìm và “Delete” file inbox.dbx (file .DBX >2GB).

outlook express 2 gb limit problem

Bước 4. Tạo lại thư mục đã xóa (Inbox) và khôi phục lại (Import) mail của bạn từ file đã  backup ở bước 2.

1. Mở chương trình Outlook express lên

Lưu ý:* Khi Outlook Express mở ra, tạo lại thư mục inbox (inbox.dbx) với một thư mục trống.

2. Từ menu chính của Outlook Express, chọn File > Import > Messages.

outlook express file-import-messages

3. Trong “Select Program” options chọn “Microsoft Outlook Express 6” và nhấn “Next”.

Microsoft outlook express 6 import

4. Trong “Specify Location”, chọn “Import mail from an OE6 store directory” và chọn “OK

OE6 store directory import

5. Trong ửa sổ “Location of Messages” nhấn “Browse” để tìm và chọn thư mục Outlook Express đã được backup ở bước 2. (C:\Outlook Express)

outlook express import

6. Tìm đến thư mục Outlook Express folder đã được bacup ở bước 2, chọn thư mục đó và nhấn“OK

outlook express import folder

7. Sau khi đã chọn thư mục Outlook Express,nhấn “Next”.

import outlook express folder

8. Chọn thư mục Outlook Express mà bạn đã xóa trong bước trước (Inbox) và nhấn “Next

import inbox

9. Đợi cho đến khi quá trình Import mail hoàn tất và “Finish”.

OE6 import operation - wintips.org

10. Thông thường sau khi thao tác import mail được hoàn tất, bạn có thể xem được tất cả các mail và Outlook express làm việc bình thường.

Để tránh tình trạng mailbox vượt quá hạn mức một lần nữa, cách tốt nhất bạn nên tạo thư mục khác nằm bên trong thư mục lưu trữ mail (Inbox) và lưu mail của bạn vào đó.

organize outlook express messages

Tổng hợp từ Internet

6 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *