Sửa lỗi “Your PC infected by VRB version 1.0” bằng Hirent boot

Khi máy tính bạn bị nhiễm virus MBR và hiện cảnh báo “Your PC infected by VRB version 1.0” khi khởi động? Và không thể vào được window. Cho dù bạn có Format ổ C và cài lại hệ điều hành cũng xử lý được lỗi này. Nếu máy bạn bị nhiễm virus không vào được window thì có thể khởi động vào hirent boot chạy chương trình bootice để sửa lỗi này.

Bạn nên dùng hirent boot 15.2, có thể ra tiệm đĩa vi tính mua hoặc tải về tại đây. Sau khi tải về có thể ra đĩa hoặc tạo usb boot (tham khảo bài tạo usb boot, usb boot đa năng)

  • khi boot vào hirent boot 15.2 -> chọn menu Mini window xp.

window xp mini

  • sau khi vào được window xp mini: chạy menu HBCD -> Program -> Partition / Boot / MBR -> BootICE (boot sector install/change)

bootice

chọn ổ đĩa đang cài hệ điều hành -> chọn Process MBR

virus MBR

Chọn Windows NT 5.x / 6.x MBR -> chọn Install/Config

process MBR by bootice

Khởi động lại máy tính kiểm tra kết quả.

 

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *