Sửa lỗi search trên window 7 – Fix Windows 7 Search Not Working

“search” là một trong những tính năng quan trong nhât trên window 7. Để tìm kiếm file hay tài liệu người dùng chỉ cần vào menu start và nhập từ khoá cần tìm hộp thoại search, kết quả thích hợp sẽ được trả về dựa trên tìm khoá đã nhập. Tuy nhiên nếu có một vấn đề lỗi xãy ra trong trong việc index thì chức năng search có thể gặp sự cố, lúc này hôp thoại thông báo “No Items Match Your Search” sẽ hiện lên. Để sửa lỗi tìm kiếm không ra kết quả trên window 7 (lỗi search trên window 7) ta phải fix vấn đề indexing trên window bằng những bước sau đây.

Bước I: sử dụng chức năng Detect Problems trên window 7

– Click vào menu Start > Control Panel. Trong “System and Security”, click vào “Find and fix problems”.

Sửa lỗi không tìm thấy kết quả trên window 7 - Fix Windows 7 Search Not Working
– Click vào “View All” ở bên góc trái. Click on “Search and Indexing”.
Sửa lỗi không tìm thấy kết quả trên window 7

– click vào Search and Indexing

fix-search-03

– Click “Next” và check vào “Files Don’t Appear in Search Results” -> click next. Chọn các option cần fix -> next.

Fix Windows 7 Search Not Working
– Ở bước detect prolem có thể yêu cầu chạy với quyền administrator. Click “Try troubleshooting as an administrator”. Nếu vẫn chưa sửa được lỗi thì bạn thực hiện tiếp bước 2.
Sửa lỗi không tìm thấy kết quả trên window 7 - Fix Windows 7 Search Not Working
Bước II: Fixing Indexing Issues

– Right-click vào menu start chọn “Properties.”

fix-search-06
– Click vào nút “Customize” trên tab menu. Click vào “Use Default Settings” ở dưới để reset lại các tuỳ chọn on customize menu. Việc này sẽ giúp thiết lập lại chức năng search trên window.
Sửa lỗi không tìm thấy kết quả trên window 7 - Fix Windows 7 Search Not Working
– Next, click vào menu Start menu nhập vào “search” Click vào “Change How Windows Searches.” một của sổ “Indexing Options,”sẽ mở ra click vào “Advanced”.
fix-search-08
– trong tab “File Types” nhìn câu hỏi phía dưới “How Should This File Be Indexed?,” vào click vào “Index Properties and File Contents” . Click “OK.” window sẽ tạo lại tất cả index theo option đã chọn.
Sửa lỗi không tìm thấy kết quả trên window 7 - Fix Windows 7 Search Not Working
– Cách khác có thể rebuild search index tron advanced option -> chọn tab index setting và click rebuild.
fix-search-10
– Một khi index đã được tạo hoàn tất, bạn có thể nhập một từ khoá nào đó vào search box để kiểm tra kết quả.

Chúc các bạn thành công!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *