Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”

Khi chia sẻ tài nguyên trên window như máy in, dữ liệu cho các máy tính chạy hệ điều hành window khác bạn có thể gặp lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”. Sau mình xin hướng dẫn các sửa lỗi này trên hệ điều hành window 7.

The specified server cannot perform the requested operation

Các bước Sửa lỗi “The specified server cannot perform the requested operation” trên window 7:

– vào start -> Run -> gõ regedit -> enter.

– Backup lại registry để dự phòng.

– Vào HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\LargeSystemCache thay đổi giá trị registry key bằng 1.

The specified server cannot perform the requested operation

– Vào HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Size sửa giá trị registry key bằng 3.

sua-loi-The-specified-server-cannot-perform-the-requested-operation-3

– Vào start->run nhập services.msc. tìm và restart lại dịch vụ server.

sua-loi-The-specified-server-cannot-perform-the-requested-operation-4

– Truy cập lại tài nguyên share trên window 7 để kiểm tra.

Mình đã thực hiện những bước trên để fix lỗi “The specified server cannot perform the requested operation”. Các bạn thử xem nhé!

Chúc các bạn thành công!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *