Camtasia là một phần mềm quay phim màn hình mạnh mẽ, giúp người sử dụng dễ dàng sử dụng để máy ghi âm & quay màn hình. Nó