CrystalDiskMark là phần mềm kiểm tra tốc độ của các loại ổ cứng HDD, SSD, SAS,… nhờ đó chúng ta có thể biết được tình trạng sức khỏe