Ở bài viết trước Thuviencntt.com đã có chia sẻ phần mềm Photoshop Portable dùng để xử lý hình ảnh rất tiện lợi không cần cài đặt, mở lên