Khi làm việc với excel trong khi xử lý dữ liệu, định dạng văn bản chúng ta thường dùng các tổ hợp phím tắt, khi dùng phím tắt