Nhiều lúc bạn mở những file văn bản: word, excel, Power point bị lỗi font chữ hay nói cách khác đó là do máy bạn bị thiếu font