Trình duyệt web mặc định trên windows 7 là Internet Explorer 8, khi cài đặt một số phần mềm có thể yêu cầu bạn phải nâng lên Internet