iTools 4 là phần mềm tải dữ liệu cho Iphone, tải dữ liệu từ Iphone về PC hoặc upload từ PC lên Iphone, công cụ này giúp người