Zimbra là hệ thống mail mã nguồn mở hỗ trợ nhiều tính năng, có thể check mail qua outlook hoặc webmail. Giao diện webmail của Zimbra đơn giản,