ACDSee 9 là một trong những phần mềm xem ảnh, chỉnh sửa và quản lý một loạt các hình ảnh và các file ảnh trên máy tính của