Synology Cloud Station Drive là phần mềm hỗ trợ đồng bộ dữ liệu giữa máy tính và NAS Synology giúp sao lưu dữ liệu theo thời gian thực.