Trong khung cửa sổ của trình soạn thảo WordPress mặc định chỉ hiển thị một vài nút bấm cơ bản như chọn thẻ Heading, căn lề chữ, in