Chúng ta điều biết WordPress là mã nguồn mở Web miễn phí hỗ trợ SEO rất tốt và được dùng rất phổ biến hiện nay, do đó các