Trong quá trình in ấn trên các máy in phun, chúng ta thường gặp nhất là lỗi máy in bị sọc ngang trên hình ảnh. Đây là lỗi rất