Tài liệu xóa mù Linux - Cài đặt và sử dụng Fedora 2

Tài liệu xóa mù Linux – Cài đặt và sử dụng Fedora 2

Tài liệu xóa mù Linux – hướng dẫn cài đặt và sử dụng Fedora 2, hướng dẫn kết nối mạng, quản lý và cập nhật các gói RPM, cài đặt fonts chữ, phần mềm gõ tiếng Việt, cách sử dụng các phần mềm soạn thảo văn bản open Office, xem PDF, gEdit, Vim, lập trình C, C++ bằng gcc,…

xoa-mu-linux

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *