Test antivirus với postfix – LAB LPI 2 (41)

Video này hướng dẫn test antivirus với postfix do thầy Đỗ Quang Ngọc trình bày. Video này cũng là Video cuối trong Bộ Lab LPI 2 của nhất nghệ.

Lab LPI 2 Nhất Nghệ

Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tải link từ 123link.co bạn check vào I'm not a robot và chọn Get link để tải về

Related Post

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *